การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือกDownload

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกDownload

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์