รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report)

Book Cover: รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Second Biennial Update Report: SBUR) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) เป็นจำนวนเงิน ๓๕๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ร่วมลงนามในเอกสารโครงการ (Project document) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Second Biennial update report : SBUR) และ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication: TNC) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดทำจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการทำรายงานตามข้อสอบถามและข้อคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ (Team of Technical Experts: TTE) ในกระบวนการ International Consultation and Analysis (ICA) ที่ได้รับจากรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ UNDP ได้มีการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Draft Second Biennial update report: SBUR) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีการนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์จากนั้น สำนักงานนโยบายและแผนฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำ (ร่าง) รายงานฉบับดังกล่าว มาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Draft Second Biennial update report: SBUR) เรียบร้อยแล้ว

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort