รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COPเริ่มขึ้นแล้วสำหรับการประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการประชุม

นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพนับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา #ForNature #COP15#Biodiversity#EcologicalCivilization#ThailandForNature

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ.
Skip to content