บิ๊กป้อม หนุนแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลก

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยินดีต่อ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว  หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนสูงสุด ๑๕๔ เสียง จาก ๑๗๐ เสียง และกล่าวสนับสนุนการนำเสนอพื้นที่ กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น เป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเสริมสร้างอาชีพ และรายได้  ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้วได้มีมติให้นำเอกสารดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณานั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวและมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อนำเสนอต่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทันต่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๔๔ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการรายงานผลการดำเนินงานในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอ เเหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จำนวน ๒ แหล่ง คือ ๑) เมืองโบราณศรีเทพ และ ๒) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort