9 เมษายน 2563 สัตว์ทางทะเลหนีอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้น

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1815478

อุณหภูมิความร้อนที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงปี พ.ศ. 2593 มีนักวิจัยหลายคนให้ความเห็นว่าชนิดพันธุ์ของสัตว์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงการกระจายประชากรในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

เมื่อเร็วๆ นี้ นักนิเวศวิทยาวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยบริสตอลในอังกฤษเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น สัตว์ทะเลบางชนิดดูเหมือนจะได้รับประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตทางทะเลบางชนิดก็ไม่สามารถปรับตัวได้เร็วพอที่จะรักษาชีวิตรอดได้ จากการค้นพบว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ทางทะเลกำลังอพยพไปยังขั้วโลก เพื่อหนีอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นใกล้เคียงกับอุณหภูมิตรงเส้นศูนย์สูตร ทำให้ระบุได้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเล สัตว์ทะเลบางชนิดดูเหมือนจะได้รับประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตทางทะเลบางชนิดก็ไม่สามารถปรับตัวได้เร็วพอที่จะรักษาชีวิตรอดได้