9 เมษายน 2563 รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายสร้างการรู้ความเสียหายร้ายแรงจากการเผาและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200409082859803

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ. เชียงใหม่ ภาพรวมสามารถควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ได้ทั้งหมดแล้วเหลือเพียงการดับตอไม้ที่ติดไฟให้มอดสนิทป้องกันการปะทุของไฟขึ้นมาอีก โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีไฟป่า หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในพื้นที่เร่งเข้าปฏิบัติการดับตอไม้ติดไฟและตรวจสอบแนวกันไฟในพื้นที่ ซึ่งการดับไฟป่าสำเร็จได้ด้วยการสนธิกำลังในการปฏิบัติงานเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดลาดตระเวน ชุดดับไฟป่า และชุดประจำหมู่บ้าน ที่มีทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติให้รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ทำให้จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงได้ระดับหนึ่ง สิ่งสำคัญเพื่อช่วยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่จึงได้โยกย้ายกำลังพลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภาคใต้มาสนับสนุนการดับไฟป่าในภาคเหนือด้วย เนื่องจากการปฏิบัติงานดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ทำงานมาเป็นแรมเดือนเริ่มมีความเหนื่อยล้าและอ่อนกำลัง ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลงและเสี่ยงอันตราย จึงจำเป็นต้องดึงกำลังพลจากส่วนอื่นๆ ในสังกัดมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน จนสามารถดับไฟป่าได้ทันท่วงที