9 สิงหาคม 2565 ทช. อนุมัติงบพัฒนา ‘ศวทอ.’ ฟื้นฟูบ่ออนุบาลเต่าทะเลเกาะมันใน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1339184

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นสถานที่อนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล โดยจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล และมีบ่ออนุบาลเต่าหลากสายพันธุ์จัดแสดง ในปัจจุบันสถานที่เพาะเลี้ยงเต่าทะเลมีสภาพทรุดโทรม ขาดการพัฒนา ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้อนุมัติปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบอาคารบ่ออนุบาล โรงเรือนอาคารที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว หรือจัดสัมมนาอบรม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบน้ำประปา ไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย และสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคตะวันออก ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว ให้ความรู้ระบบนิเวศทางทะเล การช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีบุคลากร เช่น สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ทช. จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ อีกด้วย