9 สิงหาคม 2563 อุโบสถไม้กลางน้ำปลุกกระแสอนุรักษ์อุโบสถไม้ของไทย

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378789371/

ที่วัดป่าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม  ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา มีอุโบสถไม้ขนาดใหญ่อยู่กลางน้ำ สร้างจากไม้ประดู่ทั้งหลัง เพื่อใช้ในศาสนกิจของสงฆ์ พระครู กิตติศรีโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองกระทุ่ม บอกว่า สาเหตุที่สร้างอุโบสถ์ด้วยไม้ทั้งหลัง เนื่องมาจากมีชาวบ้านนำไม้ประดู่และไม้เนื้อแข็งชนิดต่างๆ มาบริจาคให้กับทางวัด  จึงมีแนวความคิดนำไม้ทั้งหมดมาสร้างเป็นอุโบสถ์กลางน้ำ เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของสงฆ์

เริ่มสร้างอุโบสถหลังนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557  ปัจจุบันนี้ ใกล้จะแล้วเสร็จ เหลือเพียงตกแต่งประตูอุโบสถ์รอบนอกเท่านั้น ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งภายในอุโบสถได้มีการตกแต่งแกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงาม และที่สำคัญจะเห็นว่า เสาไม้ที่ใช้สร้างอุโบสถทุกต้น จะใช้ต้นไม้ทั้งต้น ไม่ตัดแปรรูปเป็นเสาสี่เหลี่ยมแต่อย่างใด  จึงทำให้อุโบสถหลังนี้มีความสวยงามและแปลกแตกต่างจากอุโบสถแต่ละแห่งในประเทศ  ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สร้างอุโบสถหลังนี้ด้วยไม้ ก็เพื่อต้องการจะปลุกกระแสการอนุรักษ์อุโบสถไม้ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จึงนับว่าเป็นอุโบสถไม้ที่สวยงามและใหญ่สุดในประเทศ