9 มีนาคม 2563 ยึดไม้อายุ 100 ปี ถูกลักลอบตัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/137730

นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าสองยาง จ. ตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่พักพิงชั่วคราว (ศูนย์อพยพ) บ้านแม่หละ ต. แม่หละ อ.ท่าสองยาง จัดกำลังพลสมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. 20 (แม่ต้าน) กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 344 ท่าสองยาง กองร้อยทหารพราน (ทพ.) 3508 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ท่าสองยาง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และหมู่ 9 ต. แม่หละ ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน อายุ 100 ปี ปริมาตร 2.06 ลบม. ค่าภาคหลวงคิดเป็นเงิน 164.80 บาท คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 72,100 บาท

โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึด ได้ที่บริเวณป่าบ้านแม่ออกฮู หมู่ 9 ต. แม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้นำไม้ของกลางอายุ 100 ปี ที่ถูกลักลอบตัดมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) และจะได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป