9 มิถุนายน 2565 ไทยเร่งลดอันดับประเทศขยะทะเลติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/574883

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมากถึงวันละ 70,000 ตัน และยังติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด หลายหน่วยงานจึงจัดรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้ขยะน้อยลง

กิจกรรมของกลุ่มจิตอาสาที่ร่วมกันลงเรือท้องแบน และเรือคายัค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำระยองระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อลดขยะที่ถูกทิ้งตามบ้านเรือน ลงไปตามแม่น้ำลำคลอง ก่อนจะไหลลงส่งทะเล จนกลายเป็นขยะทะเลตกค้างจำนวนมาก สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ใต้น้ำ

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ต่างประเทศ พบสถิติประเทศที่มีขยะพลาสติกสูงสุดปี 2564 พบว่าอันดับ 1 คือประเทศอินเดีย มีขยะพลาสติกในทะเลมากถึง 126.5 ล้านกิโลกรัม อันดับที่ 2 คือประเทศจีน มีขยะพลาสติกจำนวน 70.7 ล้านกิโลกรัม และประเทศไทยก็อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ที่มีขยะประมาณ 22.8 ล้านกิโลกรัม