9 มิถุนายน 2565 สเปน ผ่านร่างกฎหมายลดขยะอาหาร!

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000054728

ร่างกฎหมายเชิงรุกเพื่อลดเศษอาหารได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสเปนแล้ว ทำให้บริษัทห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดหาอาหารต้องวางแผนที่จะลดของเสีย มิฉะนั้นอาจถูกปรับสูงถึง 60,000 ยูโร และสูงถึง 500,000 ยูโร สำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำ รัฐบาลสเปนตั้งเป้าที่จะลดปริมาณอาหารเสียประมาณ 1,300 ตันที่ถูกโยนทิ้ง นั่นคือ 31 กก. ต่อคน ตามข้อมูลจากปี 2020 อาหารเกือบ 1 พันล้านตันถูกทิ้งในแต่ละปีทั่วโลก

หลุยส์ พลานาส (Luis Planas) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร การประมง และอาหารของสเปน กล่าวว่าร่างกฎหมายใหม่ที่มีความทะเยอทะยาน จะทำให้ประชาชนตระหนักถึง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม” ของเศษอาหาร “เพราะในโลกที่ความหิวโหยและการขาดสารอาหารยังคงมีอยู่ ปัญหานี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของมโนธรรมสำหรับพวกเราทุกคน” เขาอธิบาย

Planas กล่าวเสริมว่ากฎหมายกล่าวถึงองค์ประกอบทั้งหมดของห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และบุคคล “ในภาคการจัดเลี้ยง ในบาร์และร้านอาหาร ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิที่จะนำของเหลือที่ยังไม่ได้บริโภคกลับคืนมาโดยเสรี และสามารถบริโภคได้ในภายหลัง” นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังมีมาตรการที่จะบังคับให้ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารทำงานร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น เช่น ธนาคารอาหาร ธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องยื่นแผนการบริจาคอาหารก่อนที่จะผ่านพ้นวันที่ดีที่สุดตามลำดับความสำคัญ

สำหรับตอนนี้ร่างกฎหมายของสเปนได้รับการรับรองจากรัฐบาลแล้วซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา หากประสบความสำเร็จ กฎหมายใหม่อาจมีผลบังคับใช้ภายในต้นปีหน้า (ค.ศ.2023)