9 มิถุนายน 2563 อัลโลซอรัสล่าเหยื่อแม้เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1863559

เป็นเวลากว่า ๓๐ ปีที่นักวิจัยหลายรายทำงานขุดค้นเหมือง Mygatt-Moore ตั้งอยู่ในแถบตะวันตกของรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในแต่ละฤดูกาลก็จะมีการค้นพบใหม่ๆ ตลอดมา พื้นที่แห่งนี้มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ฝังทับถมของซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลยุคจูราสสิกจำนวนมาก โดยเฉพาะฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์ จากการขุดสำรวจในเหมือง Mygatt-Moore ได้ค้นพบฟอสซิลโครงกระดูกจำนวน ๒,๓๖๘ ชิ้น มีทั้งกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์ชนิดอื่น อายุราวๆ ๑๕๒ ล้านปี และร่องรอยบนกระดูกหลายชิ้นได้ให้ข้อมูลแก่นักบรรพชีวินวิทยามากกว่าที่เคยคาดหวังไว้ เนื่องจากพบว่าร้อยละ ๒๙ ของกระดูกเหล่านี้มีหลักฐานรอยกัด ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าปกติมาก บ่งบอกถึงการรุกไล่กันอย่างหนักในระบบนิเวศแห่งนี้เมื่อครั้งโบราณ สาเหตุก็น่าจะมาจากความเครียด ความแห้งแล้งตามฤดูกาล หรือไฟป่า ที่น่าประหลาดใจอีกอย่างคือ พบว่าร้อยละ ๑๗ ของกระดูกไดโนเสาร์นักล่ากลุ่มเทอโรพอด ส่วนใหญ่เป็นอัลโลซอรัส (Allosaurus) มีร่องรอยการกัดตามกระดูกนิ้วเท้าเล็กๆ บ่งบอกได้ว่า อัลโลซอรัสมีการไล่ล่าเผ่าพันธุ์เดียวกันและอาจล่าอย่างแข็งขัน นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซีที่ทำการวิจัย ระบุว่าไดโนเสาร์อัลโลซอรัสที่มีขนาดยาวได้ถึง ๑๐ ม. หนักราว ๒,๕๐๐ กก. จัดเป็นนักล่าที่พบมากที่สุดในระบบนิเวศดังกล่าว การศึกษาใหม่เผยว่าไดโนเสาร์อย่างอัลโลซอรัส และเซราโตซอรัส (Ceratosaurus) หรือกิ้งก่ามีเขา กินได้ทุกอย่างรวมถึงยังกินกันเอง