9 มิถุนายน 2563 กล้วยป่าปลีทอง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1863553

กล้วยป่าปลีทอง เป็นกล้วยอีกชนิดที่ค่อนข้างหายากในประเทศไทย พบได้แค่ในพื้นที่ป่าโปร่งแถบ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมาเท่านั้น มีดอกเป็นสีทอง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “กล้วยป่าปลีทอง” หรือ “กล้วยป่าหัวปลีสีทอง” และออกปลีเป็นสีทอง จึงเชื่อกันว่า หากใครปลูกแล้วออกปลีจะได้รับโชคเป็นสิริมงคลกับชีวิต ถือเป็นไม้มงคล เหมาะกับการนำมาประดับบารมีอีกชนิดหนึ่ง กล้วยป่าปลีทอง มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกล้วยป่าทั่วไป ลำต้นสูง ๓ – ๔ ม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ๑๒ – ๑๕ ซม. กาบลำต้นด้านนอกออกสีเขียว แต่กาบด้านในสีเขียวอ่อน ใบเหมือนกล้วยป่าทั่วไป ก้านใบสีเขียว ใบเรียวยาวชูตั้งขึ้น รูปทรงกระบอกยาว โคนใบ และปลายใบมนทั้งสองข้างเท่ากัน ขอบใบเรียบปลี หรือดอก ออกที่ปลายยอด มีก้านช่อดอกยาว มีขนอ่อนๆ ดอกด้านนอกสีเหลืองอมเขียว แต่พอแก่จะเป็นสีเหลือง หรือสีทอง ด้านในสีเหลือง ปลายปลีม้วนงอขึ้น ผล รูปทรงเรียวยาวขนาดเล็ก ออกเป็นเครือเรียงตามก้านไม่ต่างจากกล้วยทั่วไป ปลายผลมน มีจุก เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อผลสีขาว ด้านในมีเมล็ดสีดำจำนวนมากและแข็ง จึงไม่ค่อยนิยมรับประทานนัก ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ ปัจจุบันนิยมปลูกเพื่อใช้จัดสวน หรือปลูกเป็นไม้ประดับ สามารถปลูกในกระถางหรือลงดินก็ได้ คือ ขุดหลุมขนาด ๓๐×๓๐×๓๐ ซม. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยหมักก้นหลุม จากนั้นวางหน่อลงกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก ๑ เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก ๓ เดือน