9 มกราคม 2565 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนช้างป่าตกมัน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/542080

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีช้างป่าตกมันหลายตัว ในส่วนของช้างพลายและมีโขลงช้างป่าอีกหลายโขลงที่เดินออกหากิน ตามถนนสายต่างๆ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยช้างพลายจะเดินหาช้างเพศเมียเพื่อผสมพันธุ์ ในส่วนโขลงช้างป่าเพศเมีย และช้างป่าตัวเล็กๆ ก็จะเดินหากินโป่ง และทุ่งหญ้าทำให้มีช้างป่าออกข้ามถนนวันละหลายโขลงโดยข้ามไปมา ดังนั้น ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคนที่ขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ขับรถช้าๆ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันการขับรถชนสัตว์ป่า