9 มกราคม 2565 กรมอุทยานฯ ยึดพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น 3 แปลง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3122108

นายอำนาจ ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.1431 ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 3 แปลง ท้องที่บ้านแม่กลลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก แปลงที่ 1 พื้นที่ปลูกฝิ่น 0-1-50 ไร่ แปลงที่ 2 พื้นที่ปลูกฝิ่น 0-2-00ไร่ แปลงที่ 3 พื้นที่ปลูกฝิ่น 0-1-00 ไร่ โดยได้ตัดทำลายทิ้งทั้ง 3 แปลง และยังได้ตรวจยึดไม้แปรรูปจำนวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.15 ลูกบาศก์เมตร

นายอำนาจกล่าวว่า การดำเนินการเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นของพื้นที่การลักลอบปลูกนั้น เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการสกัดกั้นและตัดตอนการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกประเภทหนึ่ง ที่ยังคงพบการลักลอบปลูกกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่เป็นช่วงที่อุณหภูมิพอเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยจะมีกลุ่มที่ลอบปลูกจะอาศัยการย้ายพื้นที่ปลูกหลบหนีการจับกุมไปเรื่อยๆ และที่ยากต่อการเข้าถึงตลอดมา