9 มกราคม 2563 พบตลาดอายุ 2,000 ปีกลางกรุงเยรูซาเลม

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1743068

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโบราณวัตถุแห่งอิสราเอล รายงานการค้นพบแผ่นหินอายุ 2,000 ปี ถูกค้นพบในอุทยานแห่งชาติแห่งเมืองเดวิด ในกรุงเยรูซาเลม ซึ่งนักโบราณคดีชาวอิสราเอลเปิดเผยว่า แผ่นหินโบราณนี้ใช้ในการวัดปริมาณไวน์ หรือน้ำมันมะกอก

แผ่นหินโบราณดังกล่าวได้รับการระบุว่า เป็นของหายาก โดยพบใกล้กับจัตุรัสขนาดใหญ่บนถนนที่ใช้ในการแสวงบุญซึ่งเชื่อมระหว่างสระสิโลอัม (Pool of Siloam) กับเนินพระวิหาร (Temple Mount) ในกรุงเยรูซาเลม

นักวิจัยนำเสนอว่าการค้นพบวัตถุชิ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นสำนักงานของ Agoranomos เป็นหัวหน้างานด้านการวัด และชั่งน้ำหนักแห่งเมือง ดังนั้นแผ่นหินโบราณชิ้นนี้จึงเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการค้าขายในพื้นที่ทางใต้ของเมืองเก่าในเยรูซาเลม หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวัตถุโบราณดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเคยมีตลาดหลักตั้งอยู่ในย่านเยรูซาเลมตะวันออกที่ถูกยึดครอง.