9 มกราคม 2563 ชาวบ้านโคราชทุกข์หนัก สระผลิตประปาแห้งขอด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_570628/

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมหลายอำเภอ โดยเฉพาะสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง แห้งขอดจนหมด ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนใช้สอยได้ จำเป็นต้องสูบดึงน้ำจากแหล่งน้ำสำรองที่เหลือเพียงสระเดียวมาใช้ผลิตประปา จึงทำให้น้ำประปาขุ่น มีรสชาติเค็ม หุงข้าวไม่ได้ เมื่อนำน้ำไปใช้ซักเสื้อผ้าที่เป็นสีดำ ก็จะมีคราบเกลือสีขาวเกาะอยู่

นายเย็น เกยด่านกลาง อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านหนองหว้า บอกว่า ในปีนี้ฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำมาเติมลงสระ ชาวบ้านใน 9 หมู่บ้านจำนวน 500 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบ เพราะจำเป็นต้องใช้น้ำสระเดียวกัน ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่นี้จะสามารถใช้การได้แค่สองเดือนเท่านั้น หลังจากนี้ทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จะได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนักแน่นอน