9 มกราคม 2563 จังหวัดลำปาง ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 4 วันติด หมอกควันไฟสีขาวหมนปกคลุมทั่วเมือง

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/611208

สภาพอากาศในเขต อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ขาวโพลน เต็มไปด้วยหมอกควันไฟสีขาวหม่น มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน เนื่องจากค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐาน

โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานค่าเฉลี่ยพื้นที่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปาง พบว่า ค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2563 วันนี้ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 ในเขตพื้นที่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง วัดค่าเกินมาตรฐานได้ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานมา 4 วันติดต่อกัน

ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ก็รายงานค่าเฉลี่ยที่เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร