9 พฤษภาคม 2565 วิจัยกระดูกยุคสัมฤทธิ์ในสุสานที่หมู่เกาะออร์กนีย์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2387291

ประมาณ 4,500 ปีก่อน ในช่วงยุคสัมฤทธิ์ในยุโรป ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะออร์กนีย์สร้างโครงสร้างหินและสุสานฝังศพจำนวนมาก การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ว่า ชุมชนของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นสร้างนิคมเกษตรกรรม เนื่องจากมีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า มีบ้านเรือนและโครงสร้างอื่น ๆ หลายหลัง รวมถึงสุสานด้วย แต่ในการวิจัยครั้งใหม่ ทีมวิจัยที่ร่วมด้วยนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮัดเดอร์สฟิลด์ในอังกฤษวิเคราะห์ดีเอ็นเอของกระดูกในสุสาน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นในอดีต นักวิจัยอธิบายถึงซากศพของคนที่ถูกฝังในสุสานยุคสัมฤทธิ์บนเกาะเวสต์เรย์ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่เหนือสุดของหมู่เกาะออร์กนีย์ซึ่งพบว่า สุสานบนเกาะเวสต์เรย์เป็นสถานที่ฝังศพของสมาชิกในครอบครัวเพียง 3 ครอบครัวเป็นหลักพบว่า ผู้ชายในสุสานมีความผูกพันกับเกาะหรือบริเวณโดยรอบเป็นเวลานาน ในทางกลับกัน ผู้หญิงมีความหลากหลายมากกว่า แม้ว่าจะมีบางคนที่มีความผูกพันในท้องถิ่น แต่หลายคนก็มาจากทวีปยุโรป โดยรวมแล้วจากในสุสานพบว่า ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ สถานะ หรือความมั่งคั่ง บรรดาผู้ที่ฝังอยู่ที่นั่นดูเหมือนจะได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ นักวิจัยยังนำเสนอว่า ผู้หญิงที่อพยพย้ายถิ่นน่าจะนำวัฒนธรรมของตนเองมาด้วย เช่น บางคนน่าจะเป็นชาวบีเกอร์ (Beaker people) จากบางส่วนของยุโรป ที่มีเทคนิคทางการเกษตรขั้นสูง ซึ่งอาจแพร่กระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ ในหมู่เกาะออร์กนีย์เมื่อผู้หญิงย้ายไปที่นั่น