9 พฤษภาคม 2565 น้ำทะเลจีนแตะระดับสูงสุดเมื่อปี 2564

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-938466

ศูนย์ติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติ สังกัดกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติจีนออกรายงานประจำปีเมื่อวันเสาร์ว่า ระดับน้ำทะเลจีนของจีนในปี พ.ศ. 2564 สูงกว่าระดับเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. 2536-2554 ถึง 84 มม. หรือ 3.3 นิ้ว แม้อุณหภูมิผิวน้ำริมชายฝั่งของจีนในปีนั้นลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศและสูงกว่าอัตราเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. 2536-2554 ราว 0.84 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับน้ำทะเลของจีนสูงขึ้นเฉลี่ย 3.4 มม. หรือ 0.13 นิ้วต่อปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งโลก

รายงานระบุว่า ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลอย่างต่อเนื่องต่อการพัฒนาพื้นที่ริมชายฝั่ง ขอให้ทางการพัฒนาระบบการติดตาม ส่งเสริมมาตรการเตือนภัยล่วงหน้า และการป้องกัน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมีผลระยะยาว เช่น ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งถูกกัดเซาะ หาดโคลนซึ่งเป็นที่อยู่ และแหล่งอาหารของพืช และสัตว์สูญหาย เมืองริมฝั่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วม และน้ำกลายเป็นน้ำเค็ม ปีที่แล้วกระทรวงสิ่งแวดล้อมจีนคาดการณ์ว่า ระดับน้ำทะเลของจีนจะสูงขึ้นอีก 55-170 มม. หรือ 2-7 นิ้วในช่วง 30 ปีข้างหน้า ทำให้ทางการต้องเพิ่มความพยายามในการป้องกันพื้นที่ริมฝั่ง ปัจจุบันเมืองริมฝั่งได้เริ่มดำเนินแผนการฉุกเฉินแล้ว เช่น เซี่ยงไฮ้กำลังหาทางวางระบบระบายน้ำและประตูน้ำแบบใหม่