9 พฤษภาคม 2564 โชว์ตัวหน้ากล้องดักถ่าย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/304163

นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน รายงานว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานได้จัดประชุมสรุปและวางแผนการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 นาย และได้มีการเปิดกล้องดักถ่ายที่ทำการติดตั้งไว้เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่าในพื้นที่มีสัตว์ป่าหลายชนิด เป็นผลมาจากในพื้นที่เจ้าหน้าที่มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันภัยคุกคามมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสี มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมีที่ราบบนภูเขา อยู่ในแนวเทือกเขาภูพานตอนล่าง ระดับความสูงอยู่ในช่วง 200-592 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดคือภูเมย (592 เมตร) อยู่ในเขต จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงลงสู่ทิศเหนือด้าน อ.คำชะอี และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ก่อให้เกิดลำห้วยหลายสาย ได้แก่ ห้วยไผ่, ห้วยยาง, ห้วยกระแส, ห้วยนกเต็น, ห้วยตาเปอะ และห้วยเลา ทั้งหมดเป็นสาขาของห้วยบางทราย ด้านทิศใต้เป็นต้นกำเนิดของห้วยบงกือ, ห้วยคันแท, ห้วยทราย, ห้วยบังอี่ และห้วยมุก ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยัง และลำห้วยสาขา ได้แก่ ห้วยแดง, ห้วยม่วง และห้วยจุมจัง

จากข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ ป่าดงดิบแล้ง ทุ่งหญ่า-ไร้ร้าง ด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่พบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมาจิ้งจอก ลิ่นพันธุ์มลายูอีเห็นข้างลาย กระรอกบิน สัตว์ปีก ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาชิครา นกยางกรอกพันธุ์จีน นกบั้งรอกใหญ่ นกปีกลายสก๊อต นกขุนแผน สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกอง ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแกเขาหินทราย งูทับสมิงคลา และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ เขียดตาโอด อึ่งแม่หนาว ปาดแดง เป็นต้น