9 พฤษภาคม 2563 กรมอุตุฯ แจงข่าวลือ “4 จังหวัดร้อนที่สุดในประเทศไทย” เผยร้อนที่สุดอยู่ที่หนองคาย 42.5 องศาฯ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/153792

กรมอุตุนิยมวิทยาประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่มีการส่งข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีการแจ้งเรื่อง “4 จังหวัดร้อนที่สุดในประเทศไทย โดยมีลำดับ ดังนี้ อันดับ 1 จังหวัดแพร่ (อ.เด่นชัย) 46 องศาเซลเซียส อันดับ 2 จังหวัดน่าน 45.8 องศาเซลเซียส อันดับ 3 จังหวัดลำพูน 45.8 องศาเซลเซียส อันดับ 4 จังหวัดสุโขทัย 45.7 องศาเซลเซียส อันดับ 5 จังหวัดแพร่ (อ.สูงเม่น) 45.5 องศาเซลเซียส” โดยระบุว่าอ้างอิงจากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมิได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา และจากผลการตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นั้น ไม่พบว่ามีข้อมูลตามที่กล่าวอ้างแต่ประการใด โดยมีอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ คือ 42.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อน จึงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ และบางวันมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ ทำให้เกิดการปะทะของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อน จึงมักมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ตามฤดูกาล ขอแนะนำให้ประชาชน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกขึ้นในสังคม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4012-3 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/