9 พฤศจิกายน 2564 จับภาพเลียงผาที่ตาดหมอกบ่งชี้บ้านสัตว์ป่ายังอุดมสมบูรณ์

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000110893

ทีมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อุทยานแห่งชาติตาดหมอกออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบพบร่องรอยสัตว์ป่าออกหากินในพื้นที่หลากหลายชนิด เช่น ช้างป่า เลียงผา หมูป่า เก้ง ลิง นกนานาชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลาชนิดต่าง ๆ  รวมถึงเลียงผา 1 ตัว เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจับภาพเอาไว้ได้ถือว่า บ่งชี้ให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตาดหมอก ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อน และเป็นต้นกำเนิดของห้วยน้ำดำ ห้วยผึ้ง และห้วยกกไฮ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำชี ที่นี่เป็นผืนป่าเชื่อมต่อกันกับป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์ ทิศใต้จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ ทิศตะวันออกจดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.เพชรบูรณ์ ทิศตะวันตกจด อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ในส่วนที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ตะเคียน ยาง แดง สัก ก่อ ประดู่ ตะแบก ไผ่

ทั้งนี้ ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยป้องปราม และปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า ลดการบุกรุกทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่ได้ผลดียิ่ ส่งผลให้การลาดตระเวนในเส้นทางต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบเห็นสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น