9 ธันวาคม 2565 สผ. จัดสัมมนาสรุปผล COP27มุ่งสู่การขับเคลื่อนลดโลกร้อน 9 ธันวาคม 2565

ที่มา : ข่าวสด  (https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7404596)

สผ. จัดสัมมนา COP27 Debrief “From our talk to our walk” สรุปผลการประชุม COP 27 มุ่งสู่การขับเคลื่อนช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

          เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง COP27 Debrief “From our talk to our walk”

           นายวราวุธ  กล่าวว่า  การประชุม COP27 เมื่อวันที่ 6 – 18 พ.ย. 65 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Together for Implementation” โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้านหลัก  คือ  1. การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) 2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และ3.การสนับสนุนทางการเงิน (Finance) ซึ่งไทยได้เน้นย้ำจุดยืนในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ประกาศไว้ที่ COP26

            ขณะที่ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เผยว่า สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง ของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการ ภายในประเทศ สำนักงานนโยบายฯ จึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ( GIZ) ประจำประเทศไทย จัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนกว่า 300 คน