9 ธันวาคม 2564 น้ำยังท่วมขังชุมชนบางบูชา ลุ่มน้ำปากพนัง

ที่มา;

 

https://news.thaipbs.or.th/content/310503

แม้ฝนหยุดตกมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว แต่ชุมชนบ้านบางบูชา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำยังท่วมสูง สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งวัด โรงเรียน รวมถึงชุมชนเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมัน สวนส้มโอทับทิมสยาม ที่ยังจมอยู่ใต้น้ำ เนื่องจากการระบายน้ำจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนของ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไหลมารวมในลุ่มน้ำปากพนัง การระบายน้ำ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะในคลองธรรมชาติเต็มไปด้วยวัชพืช ท้องถิ่นเร่งรัดให้กรมชลประทานส่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลอกวัชพืชจากทางระบายน้ำ รวมทั้งตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านบางไทร ต.บางศาลา อ.ปากพนัง แต่การระบายน้ำยังล่าช้า เพราะยังมีอีกหนึ่งปัจจัย คือ มีน้ำทะเลหนุน