9 ธันวาคม 2563 จ. สุราษฎร์ธานีเสริมเครื่องผลักดันน้ำอีก ๑๖ เครื่อง เร่งดันน้ำลงทะเล ถนนยุบผู้ว่าฯ สั่งซ่อมด่วน

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/215188

สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ. สุราษฎร์ธานีพื้นที่ตอนบนรอยต่อ จ. นครศรีธรรมราช บริเวณ อ. พระแสง กับ อ. เวียงสระ น้ำลดลงต่อเนื่องใกล้เข้าสู่สภาวะปกติ แต่มวลน้ำได้ไหลหลากลงมาพื้นที่ตอนกลาง ส่งผลให้พื้นที่ อ.บ้านนาสาร อ. บ้านนาเดิม อ. พุนพิน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้าน ๒ ริมฝั่งแม่น้ำตาปี เช่น ที่ชุมชนบ้านในเสียด หมู่ที่ ๗ ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน ชาวบ้านทำแพ หรือบ้านลอยน้ำเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้สัตว์เลี้ยงพักอาศัย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปดูจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจุดที่ ๕ สะพานคลองตาปี ถนนสาย ๔๑๗ สนามบิน ให้กรมชลประทานติดตั้งเพิ่มด่วนอีก ๑๖ เครื่องดึงน้ำจากพุนพินลงทะเลเร่งด่วนโดยเดินเครื่องทั้งวันร่วมกับอีก ๒ จุด ๒๔ เครื่องที่สะพานคลองศรีวิชัยและคลองพุนพิน เพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขณะเดียวกันพบถนนสาย กม. ๑๘ – เคียนซา บริเวณคลองสะพานกรูด ต. กรูด อ.พุนพิน ถูกน้ำกัดเซาะยุบเป็นหลุมใหญ่ต้องใช้ทางเบี่ยง ล่าสุด นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระซ่อมแซมขนหิน และใช้รถเกรดบดอัดลาดยางเป็นการด่วน ใช้เวลา ๖ ชม. เสร็จเปิดสัญจรได้

վ: Make money42 Make money41 Make money40 Make money39 Make money38 Make money37 Make money36 Make money35 Make money34 Make money33 Make money32 Make money31 Make money30 Make money29 Make money28 Make money27 Make money26 Make money25 Make money24 Make money23 Make money22 Make money21 Make money20 Make money19 Make money18 Make money17 Make money16 Make money15 Make money14 Make money13 Make money12 Make money11