9 ธันวาคม 2563 จ. สุราษฎร์ธานีเสริมเครื่องผลักดันน้ำอีก ๑๖ เครื่อง เร่งดันน้ำลงทะเล ถนนยุบผู้ว่าฯ สั่งซ่อมด่วน

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/215188

สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ. สุราษฎร์ธานีพื้นที่ตอนบนรอยต่อ จ. นครศรีธรรมราช บริเวณ อ. พระแสง กับ อ. เวียงสระ น้ำลดลงต่อเนื่องใกล้เข้าสู่สภาวะปกติ แต่มวลน้ำได้ไหลหลากลงมาพื้นที่ตอนกลาง ส่งผลให้พื้นที่ อ.บ้านนาสาร อ. บ้านนาเดิม อ. พุนพิน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้าน ๒ ริมฝั่งแม่น้ำตาปี เช่น ที่ชุมชนบ้านในเสียด หมู่ที่ ๗ ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน ชาวบ้านทำแพ หรือบ้านลอยน้ำเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้สัตว์เลี้ยงพักอาศัย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปดูจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจุดที่ ๕ สะพานคลองตาปี ถนนสาย ๔๑๗ สนามบิน ให้กรมชลประทานติดตั้งเพิ่มด่วนอีก ๑๖ เครื่องดึงน้ำจากพุนพินลงทะเลเร่งด่วนโดยเดินเครื่องทั้งวันร่วมกับอีก ๒ จุด ๒๔ เครื่องที่สะพานคลองศรีวิชัยและคลองพุนพิน เพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขณะเดียวกันพบถนนสาย กม. ๑๘ – เคียนซา บริเวณคลองสะพานกรูด ต. กรูด อ.พุนพิน ถูกน้ำกัดเซาะยุบเป็นหลุมใหญ่ต้องใช้ทางเบี่ยง ล่าสุด นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระซ่อมแซมขนหิน และใช้รถเกรดบดอัดลาดยางเป็นการด่วน ใช้เวลา ๖ ชม. เสร็จเปิดสัญจรได้