9 ธันวาคม 2563 จ. ตรังอ่วม ๖ อำเภอน้ำท่วมทุ่งสงไหลสมทบแม่น้ำตรัง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/ /regional-news/news_838954

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ ๖ อำเภอ แม้ฝนหยุดตกมาตั้งแต่วันที่ ๒ ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่มีมวลน้ำจาก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราชไหลผ่านแม่น้ำตรัง ไหลลงมาสมทบกับน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ทำให้พื้นที่ตอนล่างซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำตรัง มีน้ำท่วมสูงขึ้นมากกว่าในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำเอ่อล้นคันดินของคลองผันน้ำในโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ส่งผลกระทบต่อ ๔ ตำบลที่อยู่ตามแนวของแม่น้ำตรัง และพื้นที่ท้ายน้ำ อ. กันตังอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมดูแลผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ