9 ตุลาคม 2564 GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมอีสาน พบท่วมแล้วกว่า 3 แสนไร่

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/607699

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุด พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของ จ.ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 303,704 ไร่ โดยขอนแก่นและนครราชสีมามีพื้นที่น้ำท่วมขังรวมกัน 2 จังหวัดแล้วกว่า 220,000 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน โดยมวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ก่อนออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป