9 กุมภาพันธ์ 2565 หลักฐานตั้งถิ่นฐาน 3,600 ปี บนคาบสมุทรอาหรับฝั่งตะวันออก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2310442

เพียงแค่จะสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินบนคาบสมุทรอาหรับฝั่งตะวันออก แต่ทีมสำรวจที่นำโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา กลับค้นพบโครงร่างของการตั้งถิ่นฐานที่ดูเหมือนจะมีอายุมากกว่า 3,600 ปีโดยบังเอิญ โครงร่างร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานนี้เป็นพื้นที่ขนาด 2 × 3 กิโลเมตรในพื้นที่ของกาตาร์ ถูกค้นพบโดยใช้เรดาร์ชนิดช่องรับคลื่นสังเคราะห์ที่เรียกว่า L-Band Synthetic Aperture Radar จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเอแอลโอเอส 1 และ เอแอลโอเอส 2 (Advanced Land Observation Satellite-ALOS) ของญี่ปุ่น จนได้ภาพเรดาร์ความละเอียดสูงเป็นพิเศษ แสดงให้เห็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานที่เรียกว่า Makhfia ที่เชื่อว่า สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ เนื่องจากรูปร่างและองค์ประกอบของดินมีความแตกต่างอย่างมากกับลักษณะทางธรณีวิทยาโดยรอบ ตัวอย่างของธาตุคาร์บอนที่นำมาผ่านการสังเคราะห์ทางเคมีบ่งชี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีอายุอย่างน้อย 3,650 ปี ย้อนหลังไปถึงอารยธรรมดิลมุน (Dilmun) นักวิจัยอธิบายว่า สถานที่นี้คล้ายกับป้อมปราการตามธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศที่ขรุขระมาก จนเกือบจะทำให้เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ การค้นพบนี้มีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ เพราะอาจเป็นหลักฐานชิ้นแรกเกี่ยวกับชุมชนที่เคยอาศัยอยู่ประจำในพื้นที่นี้ในอดีต และอาจเป็นหลักฐานของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมในช่วงเวลานั้น