9 กุมภาพันธ์ 2565 มาจากไหน? หินภูเขาไฟลอยเกลื่อนชายหาดสงขลา

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/312503

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนล่าง พบตะกอนหินถูกคลื่นซัดขึ้นมากองตลอดแนวชายหาดในเขต จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบว่า เป็นหินขนาดเล็ก มีรูพรุนชัดเจน น้ำหนักเบา สีเทาปนเขียว ขนาดอนุภาคตะกอน 0.3-3 ซม. ลักษณะคล้ายหินพัมมิช (Pumice) หรือหินภูเขาไฟ เป็นหินประเภทหินอัคนีพุ มีลักษณะเนื้อเป็นฟอง และเบา เกิดจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลวและแร่ธาตุต่าง ๆ ใต้พื้นโลก จากการตรวจสอบพบกระจายทั่วไปตลอดแนวชายหาด จ.สงขลา พบมากในพื้นที่ 8 ตำบลชายฝั่งทะเลของ อ.สทิงพระ ได้แก่ ต.วัดจันทร์ บ่อแดง บ่อดาน จะทิ้งพระ กระดังงา สนามชัย ดีหลวง และชุมพล รวมทั้งได้รับรายงานในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ชายหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ชายหาดปะนาเระ จ.ปัตตานี และชายหาดหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังพบหินประเภทเดียวกันนี้ลอยเกลื่อนเป็นแพตามผิวหน้าน้ำทะเล จากการสอบถามชาวบ้านยังไม่มีข้อมูลผลกระทบต่อสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว แต่จะส่งไปตรวจสอบเพิ่มเติม