9 กุมภาพันธ์ 2564 โมซูล: ชาวคริสต์และมุสลิมจับมือบูรณะเมืองโบราณของประเทศอิรักที่ถูกไอเอสทำลาย

ที่มา:

https://www.bbc.com/thai/international-55985155

ใจกลางเมืองโมซูล เมืองใหญ่อันดับ ๒ ของประเทศอิรัก เต็มไปด้วยซากปรักหักพังหลังทำสงครามยึดเมืองคืนมาจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลาม หรือไอเอส เมื่อ ๓ ปีก่อน โครงการของสหประชาชาติที่ชื่อ “ฟื้นฟูจิตวิญญาณของโมซูล” (Reviving the Spirit of Mosul) ชักชวนให้ทั้งชาวคริสต์ และชาวมุสลิมร่วมบูรณะโบสถ์สองแห่ง และมัสยิดอีกหนึ่งแห่ง เตรียมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่มีแผนจะมาเยือนเมืองโบราณแห่งนี้ในเดือน มี.ค.