9 กุมภาพันธ์ 2563 “พลัง บวร ร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม” วัดสุทธิวราราม ประกาศ !!! เลิกใช้ถุงพลาสติก แจกถุงผ้า ย่ามพระแทน

ที่มา : https://local.newtv.co.th/bkk/Bangkok/24164

วัดสุทธิวราราม พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ร่วมมือกับ นายมนตรี เปรมบุญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ภายใต้ชื่อ “พลัง บวร ร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม” แจกถุงผ้า ถุงย่ามพระแทนถุงพลาสติก

พระสุธีรัตนบัณฑิต ให้สัมภาษณ์ว่า ทางวัดได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ มีการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลต่างๆ แล้ว หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดี คือ มีการแจกถุงผ้า ย่ามพระให้นักเรียน จำนวน 200 ถุง สำหรับใช้แทนถุงพลาสติก และแจกปิ่นโตให้เด็กใส่อาหารมาโรงเรียน เพื่อลดภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่วัดและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เยาวชน นักเรียน คณะสงฆ์ร่วมกับชุมชนณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกก็จะนำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนและก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับสิ่งแวดล้อม