9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ปักแนวเขตป่าชุมชน

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/news/2727412

เมื่อที่ 8 ก.ย. 65 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันการบุกรุก และแนวเขตป่าชุมชนที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในพื้นที่ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า โดยได้สั่งการให้สมาชิก ร้อย.อส.อ.ดอยเต่า ที่ 18 จำนวน 2 ท่าน ร่วมดูแลความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่มีราษฎรมาขัดขวางแต่อย่างใด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย