9 กันยายน 2564 ประเทศคูเวตสั่งรื้อสุสานยางรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่มา:

https://tna.mcot.net/world-776644

สุสานยางรถยนต์สุไลบียะ เป็นหนึ่งในสุสานยางรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศคูเวต เพราะมียางรถยนต์กว่า 42 ล้านเส้น ถูกนำมากองทิ้งทับถมกลางทะเลทรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่นี้อยู่ห่างจากย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยเพียง 7 กม. ทำให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตไม่เป็นสุข เพราะถูกรบกวนจากควันดำที่เป็นพิษ ทางการเตรียมจะปิดตำนานสุสานยางรถยนต์แห่งนี้แล้ว โดยภายในเดือนนี้จะขนย้ายยางรถยนต์ทั้งหมดในสุสานแห่งนี้ ไปยังสถานที่ใหม่ในเมืองอัล ซามี ใกล้พรมแดนประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเริ่มกระบวนการรีไซเคิลยางรถยนต์ เปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางรีไซเคิลที่จะส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และแถบเอเชีย บริษัทผู้รับผิดชอบการรีไซเคิลยางรถยนต์เริ่มดำเนินการรีไซเคิลยางรถยนต์ในสุสานมาตั้งแต่เดือน ม.ค. สามารถรีไซเคิลยางล้อได้ถึง 3 ล้านเส้นต่อปี คาดว่า อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถรีไซเคิลยางเก่าทั้งหมดได้ โดยเศษยางเก่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั่วโลก เนื่องจากมีเหลือทิ้งในปริมาณมาก และมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ทั้งนี้ ประเทศคูเวตมุ่งหมายจะใช้พื้นที่รีไซเคิลยางรถยนต์ให้มีโรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางรีไซเคิลยางรถยนต์ ส่วนพื้นที่ที่เคยเป็นสุสานยางรถยนต์ ทางการวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่ 25,000 หลังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป