9 กันยายน 2564 ขยะพลาสติกล่องหนในประเทศสิงคโปร์ สูญสลายในวันเดียว

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000089251

สาเหตุที่ตามท้องถนน สวนสาธารณะ และชายหาดของประเทศสิงคโปร์ ปลอดจากขยะ นอกจากที่นี่เขามีกฏระเบียบเคร่งครัด จับจริง ปรับจริง และให้ทุกบ้านทุกคนคัดแยกขยะก่อนทิ้งในประเภทของขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่ใช้แล้วทิ้ง ทางการสิงคโปร์วางเส้นทางเดินไปสู่ Zero waste อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นเส้นทางของขยะพลาสติกไปไหน ยกตัวอย่างจากบรรจุภัณฑ์ถุงมันฝรั่งยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งหากเรากินแล้วทิ้งโดยไม่กำจัดก็อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมยาวนานถึง 500 ปี กว่าจะสูญสลาย แต่ที่นี่เขาสามารถกำจัดให้สูญหายไปจากสิ่งแวดล้อมภายในวันเดียวปัจจุบันขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ในสิงคโปร์เกือบทั้งหมด ประมาณร้อยละ 90 ถูกนำไปเผาด้วยความร้อนสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อมลพิษทางอากาศ ขณะที่ส่วนของเหลือจากการเผาซึ่งเป็นเถ้า และขยะบางส่วนก็ถูกส่งไปยังเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียง โดยมีวิธีกำจัดซึ่งไม่ก่อพิษที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลและสัตว์น้ำ บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เป็นประเภทขยะมีปริมาณมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ตามข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ระบุว่า ในปี ค.ศ.2018 ประเทศสิงคโปร์สร้างขยะพลาสติกประมาณ 949,300 ตัน แต่มีการรีไซเคิลเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น และขยะพลาสติกต่อหัวเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายงานของหนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทมส์ ระบุว่า แต่ละคนในสิงคโปร์ทิ้งถุงเฉลี่ย 13 ถุงต่อวันในปี ค.ศ. 2016 นั่นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว