9 กันยายน 2563 โคราชตรวจสอบหินทรายโบราณพบเหมือนหลวงพ่อศรี

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_766946/

นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง ลงพื้นที่ตรวจสอบหินทรายโบราณภายในบ้านเมืองฝ้าย ต. หนองหงส์ ซึ่งเชื่อมต่อ ต. กรงรถ อ. ห้วยแถลงพบว่า มีหินทรายเนื้อละเอียด ตรงกับองค์หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน พระพุทธรูปโบราณที่ชาวบ้านขุดพบบริเวณสระน้ำบ้านหิดดาด ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ ภายในวัดอุทัยมัคคาราม ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี อายุกว่า ๑,๒๐๐ ปี ปางนาคปรก หน้าตักกว้าง ๖๓ ซม. ฐานกว้าง ๖๕ ซม. สูงพร้อมฐาน ๑๐๔ ซม. ทำด้วยหินละเอียดเนื้อสีเขียว เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ หรือ ประมาณ ๑,๒๐๐ ปี มาแล้ว ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ แต่ส่วนของเศียรนาคแตกหักหายไป คงเหลืออยู่ ๓ เศียร กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ต่อมา อ. ห้วยแถลงมีมติร่วมกันสร้างองค์หลวงพ่อศรีฯ จำลองบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการบูชา พบหินทรายเนื้อละเอียดอยู่กลางทุ่งนาบ้านเมืองฝ้าย เป็นเนื้อหินทรายชนิดเดียวกันกับองค์หลวงพ่อศรีฯ ถือว่าเป็นหินทรายในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ทำให้รู้ที่มาขององค์หลวงพ่อศรีฯ ว่า มีความเก่าแก่มากกว่า ๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว อ. ห้วยแถลงเตรียมปรับปรุงวัดอุทัยมัคคาราม ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา สถานที่เก็บรักษาหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน องค์จริงสำหรับให้ประชาชนกราบไหว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป