สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 กรกฎาคม 2567 กทม. จัดไดรฟ์ทรูรับขยะ “บ้านนี้ไม่เทรวม” มุ่งลดขยะฝังกลบ

จุดบริการรับพลาสติกใช้แล้ว

ที่มา https://www.posttoday.com/smart-city/710936

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand ภาคีเครือข่ายโครงการมือวิเศษกรุงเทพ N 15 Technology, Wake up Waste, Waste buy Delivery, Recycle Day, Bangkaya (บางขยะ), Ecolife, ShinMaywa, Food Bank จากสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตดินแดง จัดกิจกรรม “บ้านนี้ไม่เทรวม”
เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพิ่มพูนมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ทั้งวัสดุรีไซเคิลและขยะเศษอาหาร ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้วสามารถส่งต่อไปยังภาคเอกชนที่รับไปใช้ประโยชน์ต่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้คัดแยกและผู้รับ อีกทั้งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดของกรุงเทพมหานคร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ได้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งขยะและบริจาคสิ่งของแบบไดรฟ์ทรูได้ 3 โซน ได้แก่ 1.จุดรับขยะรีไซเคิล เข้ากระบวนการรีไซเคิลนำมากลับมาใช้ใหม่ 2.จุดรับขยะกำพร้า ส่งทำพลังงานแทนการฝังกลบ ซึ่งจะส่งไปเผาร่วมกับถ่านหิน
ในเตาเผาควบคุมมลพิษ และ 3.จุดรับธนาคารอาหาร Food Bank บริเวณด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content