9 กรกฎาคม 2565 โลกร้อนทำ “เทือกเขาแอลป์” เปลี่ยนสี จากสีขาวเป็นสีเขียว

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/social/1014370

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ หนึ่งในนั้น คือ เทือกเขาแอลป์ เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป เพราะจากที่เคยมีสีขาวปกคลุมด้วยหิมะ อากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลทำให้น้ำแข็งละลาย เทือกเขาที่เคยเป็นสีขาวด้วยหิมะก็กลายเป็นสีเขียวด้วยพืชพรรณต่าง ๆ แทน มีผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Science โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาโลซาน และมหาวิทยาลัยบาเซิล ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่า ข้อมูลดาวเทียมชี้ว่า เทือกเขาที่เคยมีหิมะปกคลุม เริ่มถูกแทนที่ด้วยพืชสีเขียว ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บริเวณ บริเวณเทือกเขาแอลป์มีต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 77% แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมากของพื้นที่ สาเหตุก็มาจากทั้งเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้น และฝนที่ตกลงมามากขึ้นนั่นเอง ทำให้พืชเติบโตมากขึ้น ขณะพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมก็ลดลง เพราะบนภูเขาได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้รุนแรงกว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะเมื่อหิมะลดลง ก็จะส่งผลต่อชั้นดินข้างล่าง อาจปล่อยก๊าซต่างๆออกมา หรือไปลดพื้นที่ที่ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ลง ทำให้โลกของเรานั้นอุณหภูมิสูงขึ้น ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นอีก ระดับน้ำทะเลทั่วโลกก็อาจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นวงกว้างไปทั่วโลก

Skip to content