9 กรกฎาคม 2565 “วราวุธ” เดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อนเปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

ที่มา : https://www.thaipost.net/public-relations-news/176279/

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. จาก 13 หน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว