9 กรกฎาคม 2565 ภูเขาขยะนครสวรรค์ส่งกลิ่นเหม็นปล่อยน้ำเสียนานนับปี

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000065329

บริเวณ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มาจากกองขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนของทุก ๆ ปีจะมีกลิ่นรบกวน และบางทีก็มีน้ำท่วมกองขยะ มลพิษจากกองขยะได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณที่น้ำหลากไหลผ่านจนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บ่อขยะดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 266 ไร่ ล้อมรอบไปด้วยไร่นา และบ้านเรือนบางส่วน จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าบริเวณโดยรอบกองขยะจะมีน้ำเสียสีดำส่งกลิ่นเน่าเหม็นไหลออกมาทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ นอกจากนี้ยังไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ แต่เมื่อปี 2563 เทศบาลนครนครสวรรค์ประกาศว่าจะทำการติดตั้งโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงจนผ่านมา 2 ปีก็ยังไม่มีการเตรียมพื้นที่หรือเริ่มก่อสร้างแต่อย่างใด