9 กรกฎาคม 2565 ทบ. ปลูกป่าทางอากาศเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ที่มา : https://www.msn.com/th-th/news/national/ทบ-ปลูกป่าทางอากาศเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ/ar-AAZlune

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่มีการสื่อสารในสังคมออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องการปลูกป่าทางอากาศของกองทัพบก ซึ่งเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพดำเนินการทั้งด้านการสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ ควบคู่กับการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่า วิธีการปลูกป่าได้ดำเนินการในหลายลักษณะ หนึ่งในนั้น คือ การโปรยเมล็ดพันธุ์จากอากาศยานที่บินในภารกิจทางทหาร เช่นการบินลาดตระเวน การบินส่งเสบียงในพื้นที่ป่า โดยนำเมล็ดพันธุ์ขึ้นเครื่องไปด้วย เมื่อพบพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำ ก็จะโปรยเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์มีหลายชนิด เช่น ต้นสัก ลูกหว้า กระถินยักษ์ โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ กรมป่าไม้ ค่ายอาสา ร่วมกันจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ดินเหนียวห่อให้เมล็ดพันธุ์มีน้ำหนัก ที่ผ่านมาได้โปรยเมล็ดพันธุ์ และเติบโตโดยธรรมชาติในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือใน จ.แม่ฮ่องสอน เช่น ป่าต้นน้ำบ้านห้วยเดื่อ อ.เมือง ป่าต้นน้ำบ้านเมืองน้อย อ.ปาย อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง