9 กรกฎาคม 2563 ลิงกังสัตว์ป่าคุ้มครองต้องได้รับอนุญาตครอบครอง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_718101/

นายวันชัย สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้าชุดสายตรวจปราบปราม ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ จ. เพชรบุรีเปิดเผยว่า ในข้อบัญญัติตามกฎหมายผู้ที่ครอบครองลิงกังเพื่อเก็บมะพร้าวหรือกิจการอื่น จะต้องแจ้งการครอบครองตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากลิงกังถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๒ หากครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายใหม่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปีหรือปรับไม่เกิน ๔ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากการตรวจสอบในพื้นที่ อ. ทับสะแก และ อ. บางสะพาน ใช้ลิงกังเก็บมะพร้าว ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีผู้ครอบครองรายใดยื่นขออนุญาต ขณะที่การใช้ลิงกังเก็บมะพร้าวยังไม่เข้าข่ายกฎหมายการป้องกันทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด ที่ผ่านมาเมื่อปี ๒๕๓๕ และปี ๒๕๔๖ ทางราชการประกาศนิรโทษกรรมให้ผู้ครอบครองลิงกัง แจ้งการครอบครองให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถึงปัจจุบันไม่มีผู้ใดเข้ามาแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนแนวทางการจับกุมตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จะใช้หลักรัฐศาสตร์เป็นหลัก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ไปพบเจอโดยซึ่งหน้า หากไม่ทำตามกฎหมายจะเข้าข่ายละเว้น หรือมีการแจ้งร้องเรียนปัญหาอื่น เช่น นำลิงกังที่มีลักษณะเกเรไปปล่อยทิ้งในชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หรือมีการโพสต์ภาพโชว์เพื่อท้าทาย เรียกร้องความสนใจในสังคมโซเชียล ซึ่งที่ผ่านมีการจับกุมดำเนินคดีผู้ครอบครองในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ อ. บางสะพาน