9 กรกฎาคม 2563 นักวิจัยไทยค้นพบ “กะท่างน้ำดอยภูคา” ชนิดใหม่ของโลก

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/294396

นักวิจัยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบกะท่างน้ำดอยภูคา กะท่างน้ำชนิดใหม่ของโลกจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ. น่าน บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง โดย ดร. ปรวีร์ พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะทำงาน และได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยพะเยา การวิจัยเกิดขึ้นจากคณะวิจัยสนใจการค้นพบกะท่างน้ำบริเวณดอยภูคาที่มีเรื่องเล่าการพบเห็นในนิตยสารบางฉบับมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว จึงค้นคว้าเพิ่มเติมว่า กะท่างที่พบนั้นยังมีอยู่หรือไม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการลงพื้นที่จนกระทั่งค้นพบในที่สุด

กะท่างน้ำดอยภูคา มีสีน้ำตาลแถบส้ม รวมทั้งการตรวจแถบรหัสพันธุกรรม (DNA banding) ทำให้คณะนักวิจัยทราบได้ว่า เป็นกะท่างน้ำสายพันธุ์ใหม่ของโลก ที่สำคัญยังได้รับรู้ถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าบริเวณนี้อีกด้วย เพราะกะท่างน้ำดอยภูคา เป็นสัตว์ที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมของผืนป่าในบริเวณที่พบได้เป็นอย่างดี จากธรรมชาติของไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของกะท่าง จะอยู่อาศัยได้ในบริเวณผืนป่าสมบูรณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ถูกทำลาย รวมถึงพื้นที่นั้น ๆ ต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อน