8 เมษายน 2565 น้ำทะเลลด 15 ซม.ทำปะการังเกาะเฮพัง พบสมบูรณ์ไม่ถึงร้อยละ 5

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/314388

ภาพมุมสูงบริเวณเกาะเฮ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แสดงให้เห็นแนวปะการังเขากวางครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ม. เริ่มพบปัญหาแนวปะการังเขากวางเสื่อมโทรม และตาย เมื่อเทียบกับปี 61 เหลือปะการังที่สมบูรณ์ที่บริเวณขอบไม่ถึงร้อยละ 5 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า เกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ เนื่องจากพบว่าข้อมูลปี 62 ระดับน้ำทะเลลดลงอย่างผิดปกติ ประมาณ 15 ซม. จึงมีผลต่อปะการัง แม้จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งความร้อน ปริมาณตะกอน นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นลงมากกว่าปกติ ทำให้ปะการังโผล่พ้นน้ำนานกว่าปกติ