8 เมษายน 2564 ลูกเต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาลฟักแล้ว

ที่มา: https://tna.mcot.net/environment-670975

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา รายงานการติดตามการเพาะฟักของลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๑๘ ลูกเต่ามะเฟืองขึ้นจากหลุมไข่ ๔๗ ตัว และเดินลงสู่ทะเลแล้ว ต่อมาพบลูกเต่าขึ้นจากหลุมเพิ่มอีก ๑๓ ตัว พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเวลาใกล้รุ่งและมีเมฆฝน ฟ้าครึ้ม เต่าทุกตัวหน้าท้องปิดสนิท และหากปล่อยไว้อาจใช้พลังงานจากถุงไข่แดงมากเกินไป เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำไปให้ถึงแหล่งหากิน จึงปล่อยลูกเต่าทั้งหมดเดินกลับสู่ทะเลโดยทันที รวมลูกเต่ามะเฟืองที่ออกสู่ทะเลแล้ว ๖๐ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองชุดนี้เป็นลูกเต่าที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ไว้เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔ คาดว่าเป็นแม่ปีใหม่ รวมระยะเวลาในการเพาะฟักตัว ๖๐ วัน ทั้งนี้เป็นรังที่ปล่อยให้เพาะฟักตามธรรมชาติ โดยไม่ย้ายรัง จึงไม่ทราบจำนวนไข่ในหลุมเพาะฟัก เจ้าหน้าที่จะติดตามการเพาะฟักไข่ที่เหลือในหลุมต่อไป