8 เมษายน 2563 พายุถล่ม 16 จังหวัด บ้านพัง 1.5 พันหลัง ปภ. ลงพื้นที่สำรวจ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/484810

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้ในช่วงวันที่ 1 เม.ย. ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง 16 จังหวัด ได้แก่ จ. พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี และตราด รวม 39 อำเภอ 80 ตำบล 199 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,589 หลังคาเรือน ยุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์ เสียหาย 47 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง ศาลาวัด 1 หลัง และวัว 6 ตัว ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ปภ. ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยดังกล่าว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป