8 เมษายน 2563 กรมอุทยานฯ ตรวจสอบการครอบครองม้าลายในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา พบได้รับอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงสั่งห้ามเคลื่อนย้ายม้าลายทั้งหมด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200408100856422

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท เรย์ลินกา จำกัด ที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.21) จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้ชื่อสวนสัตว์ เรย์ลินกา ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ พบใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ 18 ก.ย. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการสวนสัตว์ แนวทางอนุรักษ์สัตว์ สวนสัตว์สาธารณะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจนับม้าลายที่อยู่ในครอบครอง 222 ตัว พบมีหลักฐานใบอนุญาตนำเข้าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 ฉบับ รวม 312 ตัว ซึ่งผ่านการตรวจโรคจากประเทศต้นทาง และกรมปศุสัตว์แล้ว 

จากรายงานสาเหตุจำนวนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปี 2018 – 2020 และในปี 2020 มีการส่งออกไปยังประเทศจีน 90 ตัว ทำให้คงเหลือม้าลาย 222 ตัว แต่ปัจจุบันนี้ตลาดในประเทศจีน ไม่ได้มีคำสั่งซื้อม้าลายของบริษัทฯ ตามที่ตกลงกันไว้ และบริษัทฯยังไม่มีเอกสารที่จะก่อสร้างกรงหรือคอกสัตว์ และนำเข้าสัตว์ป่าอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยได้ทำความสะอาดคอกและพ่นยาฆ่ายุงวันละ 2 ครั้ง จากการตรวจสอบพบได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง และดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2561 แต่ได้ดำเนินการเพียงการก่อสร้างโรงเรือน หรือคอกหรือพื้นที่ร่มเงาสำหรับม้าลายนำเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น เพื่อเป็นที่พัก ฟื้นฟู หรืออนุบาลม้าลายดังกล่าวก่อนจะส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน แต่กลับไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ เช่น ไม่มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่มีการก่อสร้างกรงหรือคอกสำหรับสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทอื่น ไม่ได้จัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย รวมถึงไม่ได้ปลูกหรือสร้างต้นไม้ให้ร่มเงาให้นักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายม้าลายที่มีไว้ในครอบครองออกจากสวนสัตว์ หรือนำเข้าสัตว์ป่าเข้ามาในสวนสัตว์ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ดำเนินการทำความสะอาดกรงคอก สิ่งปฏิกูลหรือของเสียทุกวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงของม้าลาย หรือมีภาวะป่วยให้แจ้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ทันที รวมทั้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) รวบรวมข้อมูลแล้วรายงานข้อเท็จจริงต่อกรมอุทยานฯ ให้พิจารณาทบทวนการออกใบอนุญาตสวนสัตว์ข้างต้น 

บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.20) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.20) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ป่าชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เป็นแหล่งทัศนศึกษา และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตามขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content