9 สิงหาคม 2565 ‘โลมาหลังโหนก’ ทะเลชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/articles/1325121

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสิชล (นครศรีธรรมราช) กองตรวจการประมง กรมประมง ขณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการทำประมงพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งพบฝูงโลมาหลังโหนก (Indopacific humpback dolphin) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sousa chinensis จำนวน 5-8 ตัว ว่ายน้ำอยู่ตามแนวเขตชายฝั่งทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน หลังพบโลมาฝูงแรกในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำที่ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้กรมประมงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยึดหลักการ 3 ป. ป้อง ปราม ปราบ โดยขั้นต้นเน้นลงพื้นที่พูดคุยกับชาวประมง ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย อาทิ การทำการประมงในพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หรือการใช้เครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง การใช้เครื่องมือประมงอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเบื้องต้น