8 สิงหาคม 2564 เข้มฤดูกาลปลาวางไข่ สำรวจเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

ที่มา : https://www.nationtv.tv/news/378832294

นายวีระพงษ์  วังจำนงค์ ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำฝ่ายปกครอง อ.สหัสขันธ์ และ อ.สามชัย ตรวจสอบลำน้ำปาว และเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เป็นการลาดตระเวนทางน้ำเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดทางประมง ตามมาตรการป้องกันฤดูกาลปลาวางไข่หรือฤดูน้ำแดง

พื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จะมีกลุ่มประมงพื้นบ้าน และผู้เลี้ยงปลากระชัง  เป็นผู้ประกอบการหลักแต่จะต้องอยู่ในระบบ โดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำแดง หรือฤดูกาลปลาวางไข่ ของจ.กาฬสินธุ์ ได้ประกาศห้ามทำการประมงในเขื่อนลำปาวตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม  ซึ่งที่ผ่านมาได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการกระจายข่าวสารให้กับชาวบ้านรับรู้  โดยมีเงื่อนไขการทำการประมงเช่นห้ามจับปลาโดยใช้เบ็ด ตะแกรง สวิง ยอ มีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป  แห ความลึกไม่เกิน 6 ศอก หรือ 3 เมตร  ซึ่งหากพบการฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า  ทั้งนี้ ในช่วงต้นฤดูกาลน้ำแดงยังพบผู้กระทำความผิดกระจายหลายอำเภอ โดยทางศูนย์ปราบฯ จะออกปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในเขื่อนลำปาว และเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำในเขื่อนให้มากขึ้น

การออกปฏิบัติหน้าที่ตลอดฤดูกาลน้ำแดง หรือฤดูกาลปลาน้ำจืดวางไข่ ระยะ 2 เดือนแรกพบผู้กระทำความผิดในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด มากถึง 38 ราย พื้นที่กาฬสินธุ์มากที่สุด 32 ราย จากนั้นจะเป็นพื้นที่ จ.อุดรธานี และมหาสารคาม มีผู้ประทำความผิด 22 ราย อุปกรณ์ที่ยึดได้ส่วนใหญ่จะเป็นยอสะดุ้ง ข่ายลอย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดทั้งหมดแล้ว โดยทางศูนย์ปราบฯจะออกตรวจตราอยู่เสมอ รวมถึงการได้รับแจ้งจากพลเมืองดีกรณีพบผู้กระทำความผิด  ทั้งนี้เพื่อรักษาระบบนิเวศน์สร้างสมดุลทางธรรมชาติให้มากที่สุด โดยที่ผ่านมาในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นี้มีปลาเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงรายได้ของชาวบ้านที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลปลาวางไข่