8 สิงหาคม 2564 นายอำเภอรัตนบุรี นำผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้ที่ดินหลวง ฝ่าฝืนกฎหมาย หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210808085827726

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบการร้องทุกข์ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีนายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการเหตุการณ์ นายเจษฎ์ คำยา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขารัตนบุรี และนายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.รัตนบุรี พร้อมชุดกำลัง ตำรวจ และสมาชิก อส. ร่วมปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ก่อนหน้าเข้าตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน นายอำเภอรัตนบุรีได้วางแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการอย่างรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งหากปรากฎพยานหลักฐานและพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ได้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่

ต่อมา หัวหน้าชุดปฏิบัติการได้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบว่าได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบ 2 จุด ได้แก่ พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการขุดลอก และพื้นที่ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนนำทรายไปวางพักเพื่อทำการลำเลียงขนย้าย โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้ตรวจสอบระวางแผนที่ดังกล่าวประกอบกับแบบแปลน แต่ยังไม่สามารถยืนยันพิสูจน์พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามข้อตกลงของโครงการหรือไม่ จึงควรแจ้งต่อหน่วยงานสังกัดกรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบพิสูจน์ยืนยัน

สำหรับการตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์อีกแปลงที่ใช้สำหรับพักทราย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถบรรทุกจอดในบริเวณดังกล่าว และพบว่ามีทรายกองไว้เป็นจำนวนมาก พร้อมกับป้ายมีข้อความว่า “สถานที่พักวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดูดทราย)” ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได้สอบถามผู้ที่รับผิดชอบดูแลบริเวณพื้นที่พักทรายทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ได้มีข้อตกลงให้ผู้รับจ้างขุดทรายนำทรายมาพักบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแจ้งประสานเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างขุดทรายได้ทราบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการสำหรับที่พักทรายให้เป็นไปตามกฎหมาย